Palvelut

Tarkastusten koordinointi

 

Tarkastusten koordinointi on teollisuuslaitoksien seisakkeihin liittyvä palvelu, johon liittyy useampia vaiheita.

 

Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan asiakkaan tarve sekä tausta- ja historiatiedot. Näiden selvitysten perusteella tehdään seuraavaan seisakkiin tarkastussuunnitelma, minkä yhteydessä sidosryhmien tehtävät ja aikataulut selvitetään.

 

Seisakin aikana varmistetaan suunnitelman mukainen tehtävät ja tarkastukset sekä analysoidaan tuloksia, joiden perusteella tarvittaessa tarkastussuunnitelmaa päivitetään.

 

Seisakin päätyttyä laaditaan kirjallinen loppuraportti, johon kasataan kaikki tarkastustulokset ja korjauskertomukset. Dokumentaatio sisältää käyttöikäanalyysit sekä tarkastuskohteen mukaan erilaisia suosituksia liittyen mm tuleviin tarkastuksiin, korjauksiin ja uusintoihin.

 

Laadunvarmistus

 

Laadunvarmistuspalvelut käsittävät QM, QA ja QC toiminnot. Lifetek asiantuntijoilla on kokemusta yksittäisten komponenttien valvonnasta aina tehdas laajuuteen asti.

 

Hankintavaiheessa pyrimme tuomaan esiin hankintaspeksien merkityksen, minkä yhteydessä on suositeltavaa asettaa lisävaateitan standardien vaatimusten lisäksi. Toimitusvalvonta ja sen koordinointi kuuluu toimintaamme.

 

Materiaalitekniset tuki

 

Hankinta ja laadunvalvonta

•Materiaalien, hitsauslisäaineiden ja valmistusmenetelmien valinta

Materiaalitekninen tuki

•Elinikätarkastusten pitkän tähtäimen sekä seisakki suunnittelu, koordinointi ja laadunhallinta

•Vauriotutkimukset kentällä, sekä koordinointi laboratoriossa

•Materiaalitekninen tuki korjaustilanteissa

•Pikainen apu häiriö- ja vauriotilanteissa

•Räätälöidyt materiaalitekniset koulutukset

Laaja yhteistyökumppani verkosto, joka sisältää Suomen huippuosaamista mm. virumisesta, jäännöseliniän määrittämisestä, hitsauksesta, erikoismateriaaleista.

 

Vaurioselvitykset

 

Lifetekin henkilöstöllä on pitkä kokemus teollisuuden metallisten rakenteiden vaurioselvityksestä. Suoritammme tarpeen mukaan mitoitetut tutkimukset, analyysit yhteistyökumppaneiden kanssa, mistä laadimme kirjallisen raportin.

 

Vaurioselvityksessä määritetään vauriotyyppi, murtumamekanismi sekä vaurion vakavuus ja laajuus. Vaurioselvityksen pyritään antamaan ratkaisuja korjaavien toimenpiteiden kohdentamiseen (seuranta, korjaus/uusinta, ympäristön hallinta) sekä uusien vaurioiden estämiseen.